24 dec 2010 11:14

Europees milieukeurmerk

Aanpassing van de wet tot oprichting van een Comité voor het toekennen van het Europese
milieukeurmerk.

Aanpassing van de wet tot oprichting van een Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk.

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een voorontwerp van wet goedgekeurd over het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk.

Het voorontwerp past de wet van 14 juli 1994 aan inzake de oprichting van een Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk. Het voert een verwijzing in naar de nieuwe Europese verordening EG 66/2010 (*), die de oude verordening EEG 880/92 opheft (**). 

Het voorontwerp bevat ook een aantal wijzigingen van legistieke aard, bepaalt de sancties bij overtreding van de verordening en verschaft een wettelijke basis voor controles. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

(*) van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur. 
(**) van de Raad van 23 maart 1992 inzake een communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren.