02 apr 2010 13:40

Europees noodnummer 112

Oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 - tweede lezing

Oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 - tweede lezing

Alle nooddiensten zoals medische diensten, brandweer en politie zullen in Europa bereikbaar zijn via het Europese noodnummer 112. De dispatching gebeurt in België via een centrale calltaking die de oproepen naar de bevoegde diensten doorverwijst. De invoering van dat noodnummer gebeurt in België in fasen. De eerste fase is de omschakeling van de 100-centra naar CAD-ASTRID. De 100 en 101 centra zullen dan ook op eenzelfde lokatie worden gecentraliseerd. De ministerraad heeft nu  op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom in tweede lezing het voorontwerp van wet goedgekeurd dat de 112-centra en het agentschap 112 opricht. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.