17 jul 2009 11:53

Europees noodnummer 112

Organisatie van het Europese noodnummer 112

Organisatie van het Europese noodnummer 112

Alle nooddiensten zoals medische diensten, brandweer en politie zullen in Europa bereikbaar zijn via het Europese noodnummer 112. De gebeurt in België via een centrale calltaking die de oproepen naar de bevoegde diensten doorverwijst. De invoering van dat noodnummer gebeurt in België in fasen. De eerste fase is de omschakeling van de 100-centra naar CAD-ASTRID. De 100 en 101 centra zullen dan ook op eenzelfde lokatie worden gecentraliseerd. De ministerraad heeft nu  op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken de timing van die migraties goedgekeurd en de werken die moeten worden uitgevoerd.

De ministerraad heeft ook de ontwerpen van koninklijke besluiten en het voorontwerp van wet goedgekeurd die de organisatie en de werking van het noodnummer 112 regelen.