30 mrt 2007 17:00

Europees sociaal fonds

Operationeel programma regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van de federale overheid in het kader van het Europees sociaal fonds

Operationeel programma regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van de federale overheid in het kader van het Europees sociaal fonds

Het operationeel programma dat minister van Maatschappelijke integratie Christian Dupont en minister van werk Peter Vanvelthoven aan de ministerraad voorlegde, bepaalt de strategie van de federale overheid om de middelen te besteden die het Europees sociaal fonds voor 2007-2013 aan België toekende. Het ESF kent 40 miljoen euro aan het federaal programma toe voor de periode 2007-2013, waarvan 6 miljoen voor tewerkstelling en 34 miljoen voor maatschappelijke integratie. Het operationeel programma richt zich op: - het stimuleren van sociale en beroepsactiveringstrajecten, - de bevordering van een loopbaanperspectief en van diversiteit in tewerkstelling, - de strijd tegen discriminatie, - de technische bijstand. De bedoeling is om bij te dragen tot de implementering van de Lissabonstrategie, de Europese strategie voor werkgelegenheid en het Nationaal actieplan sociale insluiting. Het ESF is een structureel fonds van de EU dat de economische en sociale cohesie wil versterken door het nationale beleid te ondersteunen zodat we volledige werkgelegenheid kunnen bereiken, de kwaliteit en de productiviteit van de arbeid kunnen verbeteren, de sociale integratie bevorderen en de regionale verschillen inzake werkgelegenheid wegwerken. De ministerraad keurde het programma goed en de minister van Maatschappelijke Integratie zal het indienen bij de Europese Commissie.