16 jun 2011 12:21

Europees stabiliteitsmechanisme

Oprichting van het Europees stabiliteitsmechanisme en wijziging van de European Financial Stability Facility

Oprichting van het Europees stabiliteitsmechanisme en wijziging van de European Financial Stability Facility

De ministerraad heeft kennis genomen van het ontwerp van verdag dat het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) opricht en van een ontwerp met een amendement van het European Financial Facility Stability (EFFS) frameweork agreement. De twee ontwerpen zullen formeel worden goedgekeurd door eerste minister Yves Leterme tijdens de top van de Europese raad op 24 juni 2011 en door minister van Financiën Didier Reynders t!jdens de vergadering van de eurogroep op 20 juni 2011.

De Europese raad heeft op 25 maart 2011 beslist om een Europees stabiliteitsmechanisme op te richten om het financiële en economische evenwicht in de hele eurozone te waarborgen. Het ESM zal, onder strenge voorwaarden, leningen verstrekken aan EU-lidstaten die in financiële problemen verkeren. Hiervoor wordt een noodfonds opgericht waarin de EU-lidstaten een bedrag zullen storten. De capaciteit van het fonds bedraagt 500 miljard euro, een bedrag dat om de vijf jaar wordt herzien. De lidstaten die een beroep willen doen op het fonds moeten een verregaand bezuinigingsbeleid voeren. 

Het fonds zal vanaf 2013 de kredietverstrekking van het tijdelijke noodfonds European Financial Stability Facility overnemen dat in 2010 werd opgericht en van het European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM).

Om het ESM op te richten wordt een verdrag tussen de lidstaten van de eurozone gesloten dat art. 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese unie aaanvult. Het ESM wordt een intergouvernementele organisatie naar internationaal publiekrecht en wordt gevestigd in Luxemburg.