16 jun 2010 12:18

Europees voorzitterschap

Krachtlijnen voor Belgisch voorzitterschap vastgelegd

Krachtlijnen voor Belgisch voorzitterschap vastgelegd

In een gezamenlijke vergadering van alle regeringen zijn de krachtlijnen voor het Belgische voorzitterschap vastgelegd. Enerzijds wordt verdergewerkt aan een aantal thema’s die bepaald worden door de Europese agenda en anderzijds draagt België een aantal eigen accenten aan. 

Het programma is opgebouwd rond vijf grote assen:

  • Een sociaal-economische as die een aangehouden en duurzame groei nastreeft 
  • Een sociale as die maatschappelijk cohesie nastreeft
  • Een as leefmilieu die de omvorming naar een koolstofarme economie nastreeft
  • Een as vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid die een Europees beleid nastreeft op vlak van justitie, binnenlandse zaken, asiel en migratie 
  • Een as externe actie die een belangrijkere rol voor de EU als actor voor vrede en vrede en veiligheid in de wereld nastreeft

Deze assen worden verder uitgewerkt in 13 thematische hoofdstukken waarin de specifieke prioriteiten aan bod komen.
Organisatorisch is België land klaar voor het voorzitterschap. De kalender voor de verschillende raden zit in een finaal stadium en de taakverdeling tussen de departementen ligt vast.

In bijhorend document vindt u de samenvatting van het programma.