17 mrt 2023 16:51

Europese actiepunten voor de aanpak van de medicijntekorten en voor de strategische autonomie

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akte van een nota betreffende de Europese actiepunten voor de aanpak van de medicijntekorten en voor de strategische autonomie op het gebied van medicijnbevoorrading.

De voorbije maanden kampte België met medicijntekorten. Deze problematiek is niet nieuw, en vraagt ook een meer doorgedreven Europese aanpak.

Zeer recent werden er Belgische en Europese initiatieven gelanceerd om de situatie te verbeteren. Een meer openlijke en gecoördineerde Europese aanpak, die zowel de onmiddellijke tekorten als de onderliggende structurele problemen aanpakt, zou echter de voorkeur verdienen.

De minister van Volksgezondheid heeft de ministerraad geïnformeerd over het feit dat hij initiatief zal nemen om de problematiek op Europees niveau aan te kaarten.

Om de medicijntekorten op de korte en lange termijn aan te pakken, wil België, voortbouwend op de Europese stappen die tot nu toe gezet werden, samen met een aantal andere lidstaten een non-paper opstellen met een pakket aan voorstellen voor verdere Europese acties.

De ministerraad draagt de minister van Volksgezondheid op om, volgens de geijkte procedures, een non-paper voor te stellen aan andere Europese lidstaten en hierover met hen te overleggen.