17 nov 2006 16:00

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

België neemt deel aan het multilateraal fonds voor de handel in emissierechten van de EBWO

België neemt deel aan het multilateraal fonds voor de handel in emissierechten van de EBWO

De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit over het akkoord tussen België en het Vlaamse Gewest voor de deelname van België voor rekening van het Vlaamse Gewest aan het Multilateraal Fonds voor de handel in emissierechten van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.