02 mei 2024 14:44

Europese kindgarantie: wat is de balans, drie jaar na de goedkeuring ervan?

De conferentie “Europese kindgarantie: van engagement naar realiteit”, een initiatief van de Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, vond plaats op 2 en 3 mei 2024 in het Egmontpaleis, in Brussel. Het evenement werd gekenmerkt door de aanwezigheid van H.M. de Koningin, wat getuigt van het koninklijke engagement in verband met kinderarmoedebestrijding.

De conferentie, georganiseerd door de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, startte met de presentatie van de resultaten van de raadpleging “Europe Kids Want”, gevolgd door een uiteenzetting door de NGO Save The Children over de recente statistieken rond kinderarmoede, die de cruciale rol benadrukte van de nationale systemen van sociale bescherming en van de Europese kindgarantie.

De nationale coördinatoren van de Europese kindgarantie, de Europese beleidsverantwoordelijken en NGO’s evalueerden vervolgens de vooruitgang die werd geboekt door de Lidstaten in de bestrijding van kinderarmoede, in een context waarin bijna 20 miljoen kinderen jonger dan 18 jaar bedreigd werden door armoede of sociale uitsluiting in de Europese Unie in 2022.

Tussentijdse balans

Drie jaar na de goedkeuring van de Europese kindgarantie door de Raad van de Europese Unie in juni 2021 hebben de deelnemers de vooruitgang bekeken die tot op heden werd geboekt bij de uitvoering hiervan. In Europa liep in 2022 24,7% van de kinderen onder de 18 in de EU het risico op armoede of sociale uitsluiting. Voor België is dit percentage 19,6% in 2022 en 19% in 2023 (-0,6%). Hoewel onder het Europese gemiddelde, vertegenwoordigt dit bijna een vijfde van de kinderen onder de 18 jaar.

Een voortdurend engagement van België

België heeft opnieuw haar engagement bevestigd ten aanzien van de Europese aanbeveling, door haar eigen doelstelling vast te leggen om minstens 93 000 kinderen uit de armoede te halen tegen 2030. Daarom zal bijzondere aandacht worden besteed aan de consolidering van de administratieve gegevens om de acties die werden ondernomen en de impact ervan op het volledig Belgisch grondgebied beter te evalueren. Hare Majesteit de Koningin was aanwezig tijdens de besprekingen en bevestigde daarmee het belang van deze conferentie in de strijd tegen kinderarmoede in Europa.

Tot slot heeft België zich geëngageerd om een regelmatige dialoog te behouden tussen deskundigen, beleidsverantwoordelijken, organisaties uit het middenveld en universiteiten om gemeenschappelijke aanbevelingen te formuleren en extra acties te coördineren op alle bestuursniveaus.

Morgen zal de dag besteed worden aan meer technische werksessies, onder leiding van de ‘Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE - Fédération Wallonie-Bruxelles) en van Vlaanderen.