24 jun 2021 15:13

Europese klimaatwet gestemd in parlement

Vandaag werd de Europese klimaatwet gestemd in het Europese parlement. “Een belangrijke stap om de groene transitie waar te maken. Nu kunnen we volop  aan de slag om de reductiedoelstelling van 55% tegen 2030 te halen en vervolgens klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken. Want iedereen heeft recht op toekomstgerichte jobs en een gezonde leefomgeving”, aldus klimaatminister Zakia Khattabi.

Daarnaast is de minister Khattabi ook verheugd over de oprichting van een onafhankelijke EU-klimaatwetenschappelijke raad en de belofte van een EU-begroting voor broeikasgassen voor de periode na 2030 

“Zo wordt de rol van de wetenschap versterkt en kan het toekomstige klimaatbeleid en de klimaatdoelstellingen van de EU op wetenschappelijke gegevens gebaseerd worden”, besluit ze.