04 dec 2009 12:04

Europese nummerplaat

Concessie-overeenkomst voor de productie, de distributie en de schrapping van nummerplaten

Concessie-overeenkomst voor de productie, de distributie en de schrapping van nummerplaten

De ministerraad heeft aan de staatssecretaris van Mobiliteit en Vervoer Etienne Schouppe toelating gegeven om met een privé-partner een concessie-overeenkomt te sluiten voor de productie, de distributie en de schrapping van Europese nummerplaten en voor het verzenden van inschrijvingsbewijzen, schrappingsbewijzen en andere briefwisseling. De concessie sluit aan bij het beginselakkoord van de ministerraad van 17 juli 2009 over de invoering van de Europese nummerplaat in België.

De voornaamste taken van de concessiehouder zijn: een degelijk stockbeheer in een beveiligde omgeving, de handeling en picking van de nummerplaten voor verzending, een gegarandeerde levering in d+1, de inning van de retributie en de opvolging van de verzending alsook de schrapping.

De tijdelijke nummerplaten van korte duur zullen verder door het loket van de FOD Mobiliteit en Vervoer worden uitgereikt. De FOD blijft verantwoordelijk voor de inschrijving van de voertuigen en het beheer van de gegevens. Alleen uitvoerende taken gaan naar de concessiehouder. De concessiehouder vraagt een vergoeding aan de klant om zijn kosten te dekken. De kosten komen dus niet ten laste van het budget van de overheid.

De aanmaak van de nummerplaat maakt deel uit van de concessie-overeenkomst. De vergoeding die de klant zal betalen, wordt één van de criteria voor de toekenning van de overeenkomst. De ministerraad heeft anderzijds de invoering van een retributie voor de Europese nummerplaat goedgekeurd. Het bedrag daarvan wordt vastgelegd bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.