23 dec 2008 11:00

Europese Unie

Conclusies van de Europese top van 11 en 12 december, kalender van de volgende vergaderingen en tussentijds verslag over de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap

Conclusies van de Europese top van 11 en 12 december, kalender van de volgende vergaderingen en tussentijds verslag over de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap

De ministerraad ging akkoord met de conclusies van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie naar aanleiding van de Europese top van 11 en 12 december 2008 in Brussel.

Hij keurde bovendien de kalender van de vergaderingen voor het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie goed, dat aanvangt op 1 januari 2009.

Tot slot nam de ministerraad kennis van het tussentijdse verslag over de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010.