25 jul 2008 12:45

Eurovignet

Elektronisch eurovignet vervangt papieren eurovignet

Elektronisch eurovignet vervangt papieren eurovignet

Vanaf 1 oktober 2008 wordt het papieren eurovignet voor zware vrachtwagens vervangen door een elektronisch vignet. Dat houdt in dat de vrachtwagensector minder administratieve lasten zal hebben en dat vrachtwagens minder vaak moeten stoppen voor controle. De verkoop van de elektronische tickets zal voortaan online gebeuren bij de verkooppunten. Ook de controle zal eenvoudiger zijn. De vrachtwagenchauffeurs moeten het papieren vignet niet meer bij zich hebben. De controleurs zullen in een centrale gegevensbank kunnen nagaan of het eurovignet is betaald zonder het voertuig te laten stoppen. 

Om dat nieuwe stelsel in te voeren is het nodig de bestaande wettelijke bepalingen over de bewaring en de vervanging van de vignetten op te heffen. Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad daarom een voorontwerp van wet goed dat de wet (*) tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (**) en tot invoering van een eurovignet (***)  wijzigt.  

(*)  van 27 december 1994
(**) verdrag goedgekeurd door België, Denemarken, Duitsland, Luxemburg en Nederland op 9 februari 1994. 
(***) overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 25 oktober 1993.