17 feb 2023 18:35

Evaluatie en actualisatie Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging

De ministerraad neemt op voorstel van de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel akte van de evaluatie en actualisatie van het Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging 2022-2024.

Om de ambities van de federale regering inzake administratieve vereenvoudiging en digitalisering te concretiseren, werd in januari 2022 een Federaal Actieplan (FAAV) in het leven geroepen. Het plan heeft een horizontale reikwijdte en bevat het de voornaamste speerpunten op het vlak van administratieve vereenvoudiging, in aanvulling van de initiatieven binnen de verschillende beleidsdomeinen.

De lijst van prioritaire projecten voor 2023 bestaat uit 48 projecten, waarvan er 22 nieuw op te starten zijn. Deze projecten zullen worden opgevolgd en geëvalueerd door de Dienst voor administratieve vereenvoudiging van de FOD BOSA, samen met de verantwoordelijke administraties.