08 sep 2023 17:24

Evaluatie van de collectieve arbeidsduurvermindering

De ministerraad geeft op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine zijn goedkeuring voor de lancering van een onderzoeksproject over de gevolgen van een collectieve arbeidsduurvermindering voor de productiviteit, de werkgelegenheid, het welzijn en het financieel evenwicht van de ondernemingen.

De ministerraad heeft het actieplan ter uitvoering van de werkgelegenheidsconferentie 2021 goedgekeurd op 17 februari 2023. Eén van de maatregelen die in het plan is opgenomen, is de evaluatie van de doelgroepvermindering RSZ “collectieve arbeidsduurvermindering”.

De analyse zal voltooid worden door een onderzoek bij de ondernemingen. Dit studieluik moet worden toevertrouwd aan een extern Belgisch onderzoeksinstituut.

Het gaat om het bekomen van evenwichtige antwoorden inzake de gevolgen van een collectieve arbeidsduurvermindering voor de productiviteit, de werkgelegenheid, het welzijn en het financieel evenwicht van de ondernemingen. Het geselecteerde instituut zal de studie leiden in nauwe samenwerking met het Federaal Planbureau dat betrokken zal worden bij de selectieprocedure. Dit zou eveneens moeten toelaten om de voordelen en de grenzen van de arbeidsduurvermindering te identificeren en om doeltreffende steunmaatregelen te definiëren.

BELSPO is belast met de selectie en de financiering van het wetenschappelijk team dat het onderzoek zal leiden bij de ondernemingen, dat gekoppeld is aan een experiment rond de arbeidsduurvermindering.