28 feb 2014 19:28

Evaluatie van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2012

De ministerraad neemt kennis van het evaluatieverslag van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2012 dat minister van Werk Monica De Coninck heeft voorgesteld.

Het evaluatieverslag van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2012 heeft betrekking op:

  • het werkgelegenheidseffect van de maatregel
  • de globale bruto- en nettokostprijs van de maatregel, met bijzondere aandacht voor de terugverdieneffecten, onder meer inzake werkloosheidsuitkeringen
  • de toepasselijke loons- en arbeidsvoorwaarden

Het verslag  geeft ook een overzicht van de omvang van het dienstenchequestelsel in 2012 en bevat statistieken van de drie betrokken actoren: de ondernemingen, de werknemers en de gebruikers. Verder wordt er ook ingegaan op de kwaliteit van de tewerkstelling in het stelsel. Het centrale thema dit jaar is de rendabiliteit van dienstencheque-ondernemingen. Hieraan wordt een apart hoofdstuk gewijd.