18 dec 2015 17:54

Evaluatie van de interne werking van B-FAST

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders kennis van de tussentijdse evaluatie van de interne werking van B-FAST (Belgian First Aid & Support Team).

Na de B-FAST operatie in Nepal en de analyse van de toestand door de internationale gemeenschap gaf de ministerraad van 15 mei 2015 opdracht aan de minister van Buitenlandse Zaken om een evaluatie te maken van de werking van B-FAST.

Het besuitvormingsproces, het beheer en de operaties werden doorgelicht en sommige sleutelinstanties werden bevraagd. Alle partners binnen B-FAST steunen en herbevestigen de interdepartementale samenwerking volledig. Hoewel B-FAST op internationaal niveau nog steeds relevant is, dient zijn rol binnen het humanitaire actieveld te worden afgestemd op de huidige realiteit op het terrein. De internationale context waarin noodhulpoperaties momenteel gebeuren, verschilt enigszins met 15 jaar geleden toen B-FAST opgericht werd. De interventiecriteria moeten afgetoetst worden aan nieuwe verschijnselen zoals complex emergencies en sanitaire crisissen. 

Het tweede luik van de evaluatie mag dus worden aangevat. Op het einde daarvan zullen een aantal strategische keuzes worden vooropgesteld die worden vertaald naar een actieplan voor een betere werking van B-FAST. Het einde van het tweede evaluatieluik en het eindverslag worden verwacht tijdens het eerste kwartaal van 2016.