17 nov 2006 16:00

Evaluatie van het Rijkspersoneel

Gecertificeerde opleidingen voor alle functiefamilies van niveau B en C

Gecertificeerde opleidingen voor alle functiefamilies van niveau B en C

De ministerraad breidde de vervanging van de competentiemetingen door gecertificeerde opleidingen uit tot het geheel van de functiefamilies van niveau B en C. Hij heeft daarvoor een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bijlage VII van het koninklijk besluit over de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel wijzigt. (7 augustus 1939) Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont diende het voorstel in. Dankzij de maatregel kunnen personeelsleden de noodzakelijke vaardigheden voor de functie verwerven en door middel van een strikte controle bevestigen. Een nauwkeurige test na de gecertificeerde opleiding zal de competentiemeting vervangen. De voortgezette beroepsopleiding wordt zodoende gevaloriseerd voor alle ambtenaren van niveau B en C. Het ontwerp wordt voorgelegd aan de onderhandeling in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten en vervolgens voor advies aan de Raad van State.