22 jul 2008 11:33

Evaluatie van mandaathouders

Lijst van de evaluatoren van de mandaathouders van een management- of staffunctie voor 2008

Lijst van de evaluatoren van de mandaathouders van een management- of staffunctie voor 2008

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte de lijst voor 2008 met de evaluatoren van de mandaathouders van een managementfunctie of staffunctie bij de federale overheidsdiensten goedgekeurd.

In 2008 worden vier voorzitters, 41 houders van een managementfunctie en 18 houders van een staffunctie geëvalueerd. De lijst bevat de namen van die personen samen met hun eerste en tweede evaluator. 

De minister of staatssecretaris die bevoegd is voor het grootste gedeelte van de activiteiten van een federale of programmatorische overheidsdienst evalueert de voorzitter van deze dienst. Daarnaast treedt hij op als tweede evaluator bij de evaluatie van de andere mandaathouders van deze overheidsdienst.