30 jan 2004 01:00

Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Gelijke Kansen, heeft de Ministerraad beslist de afwijkingen met betrekking tot de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen, die werden toegestaan aan bepaalde raadgevende organen, te verlengen met één jaar.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Gelijke Kansen, heeft de Ministerraad beslist de afwijkingen met betrekking tot de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen, die werden toegestaan aan bepaalde raadgevende organen, te verlengen met één jaar.

Een wet van 3 mei 2003(*) versterkt de pariteiteisen in de raadgevende organen. Momenteel wordt er een KB opgesteld om een commissie op te richten die bevoegd is voor de toekenning van deze afwijkingen. Aangezien deze commissie nog niet bestaat, worden de afwijkingen toegestaan door de Ministerraad, op voorstel van de Minister van Gelijke Kansen. (*) de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid