15 mei 2009 12:25

Exploitatie van luchtvaartdiensten

Correcte informatie voor reizigers over vluchttarieven

Correcte informatie voor reizigers over vluchttarieven

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Europese verordening uitvoert met gemeenschappelijke regels voor de uitbating van luchtvaartdiensten in de Europese Unie (*). 

De verordening verplicht de luchtvaartmaatschappijen om reizigers correcte informatie te geven over de tarieven van vliegtuigtickets. Het voorontwerp dat minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft voorgesteld, reglementeert de naleving van die verplichting volgens het normale stelsel van de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de consument (wet van 14 juli 1991). 

Inbreuken op de toepassing van de verordening worden bestraft. De agenten die door de ministers voor Mobiliteit en Ondernemen worden aangewezen, zullen toezien op de naleving van de toepassing op basis van de wetgeving op de handelspraktijken.

(*) uitvoering van art. 23 van verordening EG 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008.