25 jan 2019 16:44

Externe mobiliteit van de militairen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de externe mobiliteit van de militairen wijzigt.

Dit voorontwerp van wet, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft als doel Defensie op te nemen in de lijst der openbare diensten die in aanmerking komen als werkgever voor de externe mobiliteit. Het laat het personeel dat prestaties verricht in de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap ook toe zich kandidaat te stellen voor de externe mobiliteit.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.