22 mei 2021 11:03

Extra bijdrage van België voor de bouw van de Extremely Large Telescope

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met een additionele bijdrage van België voor de bouw van de Extremely Large Telescope (ELT) en de operationele fase van de European Southern Observatory (ESO) in het kader van de ELT.

De ELT is het project voor een sterrenobservatorium waaraan de ESA sinds 2005 samenwerkt met de Europese wetenschappelijke gemeenschap. In 2012 bevestigde België zijn deelname aan het project.

In dit kader zal België een additionele bijdrage aan het project toekennen. Concreet gaat het om: 

  • een extra budget van 3,725 miljoen euro voor de voortzetting van de bouw van de ELT, over de periode 2022-2029
  • een jaarlijkse bijdrage aan de ESO van 5,837 miljoen euro, vanaf 2023