23 nov 2018 17:28

Facturering tussen hulpverleningszones: toevoeging van een tarief voor een commandowagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit over de hervorming civiele veiligheid en tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp.  

Het ontwerp bepaalt het tarief voor een commandowagen met een cilinderinhoud van meer dan 2000cm³ en minder dan 4500cm³ (50 euro), dat bij de redactie van de tekst van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp niet werd opgenomen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.