24 jun 2021 18:16

FAGG: onderhoud van de MeSeA-applicatie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met de verlenging van het contract met Cegeka voor het onderhoud van de MeSeA-applicatie, gebruikt door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). 

MeSeA is de centrale applicatie van het FAGG voor het elektronische beheer van dossiers in het kader van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en voor de opvolging van wijzigingen daarin.

Sinds 2007 werd de opdracht voor het beheer en de stabilisatie van de MeSeA-applicatie tweemaal gegund aan de firma Cegeka. Gezien het gebrek aan concurrentie en om technische redenen, zal de opdracht nogmaals aan hen gegund worden, over een periode van september 2021 tot juni 2023.