30 jun 2015 11:28

FAMIFED blaast zijn eerste kaarsje uit!

De rode draad van 2014 was de verandering: een nieuwe naam, nieuwe bevoegdheden, de inwerkingtreding van de Algemene kinderbijslagwet (AKBW), de overname van de dossiers van de overheidssector... Het Algemeen Bestuur en het personeel van FAMIFED gingen talrijke uitdagingen aan, uiteraard zonder nadeel te berokkenen aan de gezinnen en altijd toeziend op de stipte en correcte betaling van de kinderbijslag.

FAMIFED is immers niet alleen het grootste kinderbijslagfonds van België, het beheert ook het hele betaalcircuit met het secundaire netwerk van de kinderbijslagfondsen. Op verzoek van de deelentiteiten neemt FAMIFED nog actief deel aan vele uitwisselingen en werkgroepen ingevoerd in het kader van de zesde staatshervorming. 

Onze werkinstrumenten en werkingsmethodes zijn gemoderniseerd om de dienstverlening aan de gezinnen te verbeteren. De digitalisering zit nu in zijn eindfase en biedt de dossierbeheerders vanaf hun werkplek snel toegang tot de gegevens van de sociaal verzekerden. Vele fluxen werden en worden nog geautomatiseerd met de Kruispuntbank zodat de gezinnen een aantal documenten niet langer hoeven in te vullen. Een elektronische uitwisseling met de banken vervangt bijvoorbeeld de formulieren die de sociaal verzekerden moesten invullen en laten valideren door hun bankinstelling, om te bevestigen dat de persoon die het kind opvoedt houder is van het bankrekeningnummer waarop de kinderbijslag wordt gestort. FAMIFED ontwikkelt verder zijn communicatiekanalen om de toegang tot de informatie te vergemakkelijken. Zo werd de website opnieuw bekeken: de gezinssituatie komt nu op de eerste plaats. Het project "My FAMIFED" voor elektronische toegang tot het dossier is momenteel aan de gang.

Al die inspanningen werden in maart van dit jaar beloond, want FAMIFED werd verkozen tot Overheidsorganisatie van het Jaar 2015! Een welverdiende onderscheiding waarop de medewerkers trots mogen zijn!

FAMIFED bevraagt de gezinnen!

In 2014 deed FAMIFED een enquête bij de gezinnen waaraan het kinderbijslag betaalt over de dienstverlening die het hen biedt: onthaal aan de loketten, contact via telefoon, mededelingen op de website... De resultaten zijn positief: FAMIFED behaalt  een globaal tevredenheidspercentage van 95% voor alle geleverde diensten en bijna 94% van de gezinnen die contact hadden met het Agentschap kreeg een antwoord op zijn vragen.

Het jaarverslag 2014: alles in orde!

FAMIFED publiceert in de loop van volgende week zijn jaarverslag 2014. U vindt er de meest opvallende cijfers van 2014.

Het jaarverslag 2014 wordt gepubliceerd op de website van FAMIFED waar je het ook kan downloaden.

Contactpersonen:

  • Pascale MEGAL (FR)  0474/85 32 92
  • Joke VERBEEK (NL)  0471/09 80 94