17 jul 2009 11:53

FANC

Aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Acht nieuwe leden worden aangesteld:

  • mevrouw Cecilia Vermeulen
  • mevrouw Simonne Creyf
  • de heer Marc Leemans
  • de heer Sven Vaneycken
  • de heer Philippe Buoko
  • de heer Antonio Caci
  • de heer Marc Boeykens
  • de heer Hughes Latteur

De mandaten van twee leden worden hernieuwd:

  • de heer Philippe De Saedeleer
  • de heer Jean-François Thimus

De heer Philippe De Saedeleer wordt bovendien aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur van het FANC.