25 jul 2008 12:45

Farmaceutische specialiteiten

Vermindering van de heffing op farmaceutische specialiteiten

Vermindering van de heffing op farmaceutische specialiteiten

De ministerraad heeft de toekenningsvoorwaarden vastgelegd voor de toepassing van de maatregelen voor de vermindering van de heffing op het omzetcijfer van farmaceutische specialiteiten (*). Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx volgt op de beslissing van de Europese Commissie over de kennisgeving van maatregelen ingevoerd bij de wet van 10 juni 2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. 

Grote, middelgrote en kleine ondernemingen die investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de sector van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen een vermindering van de heffing aanvragen. Ook voor de vermindering van uitgaven voor promotie en informatie aan zorgverleners kunnen de bedrijven een vermindering aanvragen. De jaarlijkse enveloppe voor grote en middelgrote ondernemingen is vastgesteld op 35 miljoen euro, voor kleine ondernemingen op maximaal 500.000 euro en voor de vermindering van promotie is er een systematische korting van 5% voorzien op de heffingen en bijdragen voor het jaar.

De overgangsmaatregelen voor 2006, waarvan de uitvoering in 2008 gebeurt, schrijven voor dat de dossiers ten laatste op 15 oktober 2008 moeten worden ingediend, de bijkomende informatie ten laatste op 15 november 2008, de mededeling van de bedragen voor vermindering   ten laatste op 15 december 2008 en de terugbetaling ten laatste op 31 december 2008.

(*) bedoeld in de artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.