27 apr 2007 17:00

Farmaceutische specialiteiten

Vaststelling van het budget voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Vaststelling van het budget voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2007 vaststelt voor het hele Rijk voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte. Het budget voor de farmaceutische specialiteiten voor 2007 werd in oktober 2006 vastgelegd op 3.343,054 miljoen euro. Het verschil met het bedrag vermeld in het ontwerp van besluit, dat het budget vaststelt op 3.360,368 miljoen euro, is te wijten aan een nieuwe toekenning van de globale enveloppe gezondheidszorgen: - Omnio-statuut: een bedrag van 8,030 miljoen euro, dat de meerkost vertegenwoordigt voor de farmaceutische specialiteiten verbonden aan het Omnio-statuut, wordt afgehouden van de Omnio-enveloppe en toegevoegd aan het budget van de farmaceutische specialiteiten, - Kleine risico's zelfstandigen: een bedrag van 14,742 miljoen euro, dat de meerkost vertegenwoordigt voor de farmaceutische specialiteiten verbonden aan de kleine risico's voor zelfstandigen, wordt afgehouden van de enveloppe van de kleine risico's voor zelfstandigen en toegevoegd aan het budget van de farmaceutische specialiteiten, - Preferentieel statuut: een bedrag van 0.797 miljoen euro, dat de meerkost vertegenwoordigt van de farmaceutische specialiteiten verbonden aan de uitbreiding van het preferentiële statuut naar de echtgeno(o)t(e) wordt afgehouden van de enveloppe die hiervoor is voorzien en toegevoegd aan het budget van de farmaceutische specialiteiten, - Terugbetaling van de niet-verschuldigde retributie van de apothekers in 2006: het bedrag van 6,060 miljoen euro dat eigenlijk was voorzien voor het budget van de farmaceutische specialiteiten wordt afgehouden en wordt een aparte regel, - Vrijwillige medicamenteuze zwangerschapsonderbreking: de kost van 0.435 miljoen euro van deze maatregel wordt afgehouden van het budget van de farmaceutische specialiteiten, - Perfusievloeistoffen: de kost van 0,240 miljoen euro voor de terugbetaling in categorie A in de plaats van B van de perfusievloeistoffen wordt afgehouden van de medische voeding en toegevoegd aan de farmaceutische specialiteiten. Het ontwerp voorziet dat de Algemene Raad het bedrag van de overschrijding kan aanpassen, om rekening te houden met de impact van bepaalde elementen, wat men doorgaans neutralisatie noemt van de maatregelen die niet hun volledige effect teweeg gebracht hebben. De maatregelen worden geneutraliseerd ten belope van het aandeel van de distributie (marge van de apotheker en van de groothandelaar, en BTW, namelijk 28%). Het ontwerp neutraliseert met 100% de maatregelen die geen enkele invloed hebben op de omzet. Het gaat hier onder meer om maatregelen die enkel het aandeel van de patiënt betreffen en waarop de industrie geen invloed heeft.