30 mrt 2007 17:00

FAVV

Wijzigingen in de structuren en in de organisatie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Wijzigingen in de structuren en in de organisatie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vaststelt (FAVV). Het ontwerp past de structuren en organisatie van het FAVV aan in functie van het businessplan van de tweede afgevaardigd bestuurder, dat de periode 2006-2008 beslaat. (kb van 16 mei 2001) De voornaamste wijzigingen in de structuur zijn: - de oprichting van drie stafdirecties binnen de Algemene Directie Controlebeleid; - de oprichting van een Nationale implementatie- en coördinatie-eenheid binnen de inspectiediensten; - de verhoging van het aantal directies binnen de algemene diensten van drie naar vijf; - de oprichting van een auditcomité dat samengesteld is uit vijf door de minister van Volksgezondheid aan te duiden leden, waarvan twee door het Raadgevend Comité van het Agentschap zullen worden voorgedragen (beroepssector en consumenten); - de oprichting van een dienst preventie en crisisbeheer die de samenwerking met het crisiscentrum van de Regering zal verzekeren.