11 apr 2008 16:51

FAVV

Benoeming van vijf nieuwe leden van het wetenschappelijk comité bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Benoeming van vijf nieuwe leden van het wetenschappelijk comité bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Landbouw Sabine Laruelle voorlegde over de benoeming van leden van het wetenschappelijk comité bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (wijziging van het kb van 17 februari 2005). 

Drie nieuwe leden vervangen leden die ontslag nemen:

  • prof. dr. ir. Koen Dewettinck van de Universiteit van Gent, faculteit bio-ingenieurswetenschappen,
  • prof. dr. Jean-Paul Buts van de Université Catholique de Louvain-la-Neuve, faculteit geneeskunde,
  • prof. dr. Guy Maghuin-Rogister van de Université de Liège, faculteit diergeneeskunde.

Twee plaatsvervangende leden zijn benoemd:

  • prof. dr. ing. Jeroen Lammertyn van de Katholieke Universiteit Leuven faculteit bio-ingenieurswetenschappen,
  • prof. dr. Claude Saegerman van de Université de Liège, faculteit diergeneeskunde.

Het wetenschappelijk comité dat 22 leden telt, moet geraadpleegd worden over elk wetsontwerp en ontwerp van koninklijk besluit dat de evaluatie en het beheer van risico's in de voedselketen behandelt.