16 mrt 2007 16:00

FAVV

Uitbreiding van het aantal leden van het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Uitbreiding van het aantal leden van het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde, breidt het aantal leden van het wetenschappelijk comité van het FAVV van 20 tot 22 uit. Het wetenschappelijk comité wordt immers geconfronteerd met een toenemende werklast voor onder andere de algemene adviesverlening en de beoordeling van sectoriële gidsen voor autocontrole. De uitbreiding heeft ook als doel de expertise van het wetenschappelijk comité te versterken in de domeinen voedingstechnologie en epidemiologische risico-evaluatie.