19 mei 2010 13:10

FAVV

Algemene overeenkomst tussen het FAVV, Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw en de Association régionale de Santé et d'Identification animales asbl

Algemene overeenkomst tussen het FAVV, Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw en de Association régionale de Santé et d'Identification animales asbl

De ministerraad heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen toestemming gegeven om de algemene overeenkomst 2010 te tekenen met de erkende verenigingen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw en de vereniging Association régionale de Santé et d'Identification animales asbl. Minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle stelde de overeenkomst aan de ministerraad voor.

De overeenkomst regelt taken die het FAVV aan de twee erkende verenigingen delegeert op het vlak van de bestrijding van dierenziekten.  Daarvoor is er een financiering uitgetrokken van 7.395.563 euro. De verenigingen werden erkend met het ministerieel besluit van 26 november 2006. 

De overeenkomst waar het nu om gaat, is een overgangsovereenkomst en is enkel geldig voor een jaar. Ze kan voor het einde door een definitieve vervangen worden met nieuwe vorm en inhoud en die vijf jaar geldig zal blijven.