08 jul 2022 16:55

FAVV: erkenning van de H5-vogelgriep als onvoorzien incident

De ministerraad erkent op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval de hoogpathogene vogelgriep type H5 als een onvoorzien incident, zodat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn budget voor crisisbeheer in 2022 kan verhogen met 2 miljoen euro, afkomstig uit de reserves van het agentschap.

Europa wordt sinds oktober 2020 geconfronteerd met besmettingen met hoogpathogene H5-vogelgriepvirussen bij commercieel gehouden pluimvee, bij vogels van hobbyhouders en bij wilde vogels.

De omvang van de huidige epidemie is zonder voorgaande. Waar de ziekte voor 2020 een seizoensgebonden karakter had en besmettingen bijna uitsluitend in het late najaar en de wintermaanden werden vastgesteld, is ze in het afgelopen anderhalf jaar nooit stilgevallen. Door hun hoogpathogene karakter veroorzaken deze virussen snel ernstige ziektetekens en massale sterfte in de getroffen pluimveestallen en hobbyrennen.

In de Europese Unie zijn tussen oktober 2020 en september 2021 al meer dan 68 miljoen pluimvee dieren gedood en vernietigd. Ook ons land is niet gespaard gebleven. In de periode november 2020 tot april 2022 zijn alles samen meer dan 520.000 stuks pluimvee en vogels gedood moeten worden. De betrokken sites moeten volledig worden leeggehaald en grondig worden gereinigd en ontsmet alvorens het betrokken pluimveebedrijf de activiteiten opnieuw mag opstarten.

De epidemie moet door de ministerraad worden erkend als een onvoorziene gebeurtenis, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 10 november 2005. Zodra het FAVV toestemming heeft gekregen, zal het de operationele kosten van de eliminatie-, toezicht- en testactiviteiten volledig dekken uit zijn reserves, hetgeen aanzienlijke onvoorziene exploitatiekosten met zich mee zal brengen. Deze reserves zullen zo spoedig mogelijk na het einde van de epizoötie worden hersteld.