11 sep 2009 15:18

Fedasil

Opvang van asielzoekers

Opvang van asielzoekers

De ministerraad heeft kennis genomen van de stand van zaken die staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard over de extra opvangplaatsen voor asielzoekers voorlegde.

Naar aanleiding van de grote toestroom van asielzoekers blijft het opvangnetwetwerk van Fedasil verzadigd. In augustus 2009 diende voor meer dan 17.700 personen een opvangplaats gezocht te worden, ook al is de opvangstructuur van Fedasil maar op 16.073 personen berekend. Een aantal asielzoekers werd in hotels ondergebacht, wat ernstige problemen stelt voor de opvang. Daarnaast werden tijdelijk honderden extra opvangplaatsen op verschillende locaties ingericht. De ministerraad heeft kennis genomen van de vraag om het budget van Fedasil voor 2009 met 7.572.971 euro te verhogen, om de kosten ervan te financieren. De vraag zal tijdens de bespreking van de begroting worden onderzocht. 

Door de toename van het aantal asielzoekers moeten tot eind 2009 nog extra plaatsen worden gevonden. De ministerraad heeft de regeringsleden opgeroepen om extra opvangplaatsen open te stellen op sites die het eigendom zijn van de staat.

De ministerraad heeft kennis genomen van de pistes die gevonden werden om nieuwe opvangplaatsen te openen.