14 jan 2011 12:06

Fedasil

Mandaat van federaal afgevaardigde voor opvangplaatsen verlengd

Mandaat van federaal afgevaardigde voor opvangplaatsen verlengd

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard beslist om het mandaat van de heer Peter Deroo, federaal afgevaardigde voor opvangplaatsen, met een jaar te verlengen. 

De heer Peter Deroo werd door de ministerraad benoemd als federaal afgevaardigde voor opvangplaatsen en trad op 1 maart 2010 in dienst. De nieuwe functie werd gecreëerd om de organisatie van nieuwe opvangplaatsen in goede banen te leiden. Ondertussen is het aantal opvangplaatsen aanzienlijk gestegen. Een opvolging van het aantal beschikbare plaatsen en de doorstroming binnen het opvangnetwerk verdienen echter ook in 2011 bijzondere aandacht.