06 feb 2009 12:24

Fedasil

850 nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers

850 nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers

De ministerraad heeft de beslissing van het kernkabinet van 16 januari 2009 bevestigd om aan het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (FEDASIL) een budget van vijf miljoen euro toe te kennen voor de creatie van 850 nieuwe opvangplaatsen voor zes maanden.

Naast een stijging van het aantal asielaanvragen, kent het opvangnetwerk een tragere uitstroom van asielzoekers. Dat komt door de hervorming van de asielprocedure en de schrapping van de zogenaamde ontvankelijkheidsfase. Bovendien duurt het nog steeds vrij lang om een asielaanvraag te behandelen en is een groot aantal personen nog in beroep bij de Raad van State.