29 apr 2010 16:01

Fedasil

Overheidsopdracht voor catering

Overheidsopdracht voor catering

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe Courard om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de catering van de federale opvangcentra van Fedasil. Het huidige contract loopt eind juni ten einde en wordt met één maand verlengd. Het nieuwe contract loopt voor vier jaar vanaf 1 augustus 2010 en is jaarlijks opzegbaar. Het gaat om de bereiding van maaltijden in de federale opvangcentra van Fedasil door een kok en met ingrediënten die het cateringbedrijf ter beschikking stelt.