27 apr 2007 17:00

Fedasil

Aanduiding van de houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Aanduiding van de houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont om mevrouw Isabelle Kuntziger aan te duiden als houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers vanaf 1 juni 2007.