25 mrt 2016 15:00

Fedasil: verlenging van de bestaande pre-opvang

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de verlenging van de bestaande pre-opvang goed.

De ministerraad gaat akkoord om een budget te voorzien om 640 plaatsen in pre-opvang verder te kunnen uitbaten in april. Deze plaatsen zijn verspreid over site A en site B van het WTC III-gebouw. Site A heeft 500 pre-opvangplaatsen die ook in de maand april verder worden aangeboden. Het aantal plaatsen in site B van het WTC III-gebouw wordt afgebouwd van 800 naar 140 plaatsen, gespreid over twee verdiepingen.

De pre-opvang is een belangrijk instrument in de opvangketen om de kandidaat-asielzoekers waarvoor nog geen plaats is in het regulier opvangnetwerk en van wie de asielaanvraag nog niet geregistreerd kan worden, tijdelijk pre-opvang aan te bieden in afwachting van de registratie.