30 mei 2023 09:00

Fedasil: verlenging van de interimarbeid in de opvangcentra

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de verlenging van de interimarbeid in de opvangcentra in het kader van de opvangcrisis goed.

Om voldoende personeel te kunnen garanderen binnen bepaalde personeelscategorieën tekende Fedasil in op de raamovereenkomst Interimarbeid opgesteld door de FOD BOSA.

Teneinde de continuïteit van de dienst te blijven vrijwaren, wordt voorgesteld deze uitzondering voor een periode van zes maanden te verlengen met als doel de lopende samenwerkingen niet te onderbreken. Het voordeel van interimarbeid ligt in de snelle werving (met korte doorlooptijd tussen gesprek en start van de werknemer) door de interimkantoren die een lokale inbedding hebben en beschikken over een portefeuille aan kandidaten.