25 jul 2008 12:45

Fedcom

Uitbreiding van het Fedcom-project voor de staatsboekhouding

Uitbreiding van het Fedcom-project voor de staatsboekhouding

De ministerraad heeft het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet goedgekeurd om het  Fedcom project uit te breiden en heeft de leidend ambtenaar van FOD Budget en Beheerscontrole gemachtigd om onderhandelingen met IBM te starten voor de uitbreiding van het contract. 

Het Fedcom-project wordt uitgebreid met een informaticaplatform om een volledig algemene boekhouding te voeren met een geïntegreerde begrotingsboekhouding in plaats van een louter budgettaire boekhouding op transactiebasis. De ministerraad had op 12 januari 2007 de oorspronkelijke overheidsopdracht van Fedcom toegekend aan IBM.