03 apr 2009 11:53

Fedcom

Uitbreiding van het Fedcom-project voor de boekhouding van de federale overheid

Uitbreiding van het Fedcom-project voor de boekhouding van de federale overheid

De ministerraad stemde op voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet in met een wijziging van de overeenkomst met IBM voor de uitbreiding van het Fedcom-project. De uitbreiding sluit aan op de beslissing om de volledige algemene boekhouding uit te breiden van het piloot-project naar de andere overheidsdiensten. Het piloot-project met vijf federale overheidsdiensten is immers goed verlopen. Er komt ook een voorwaardelijke schijf om een voldoende grote ploeg in het implementatieteam in stand te houden.  

Het Fedcom-project bestaat uit een informaticaplatform voor het voeren van een volledige geïntegreerde algemene en budgettaire boekhouding. De ministerraad heeft op 12 januari 2007 de oorsponkelijke overeenkomst aan IBM toegekend.