17 jul 2009 11:53

Fedcom-project

Stand en vordering van het Fedcom-project

Stand en vordering van het Fedcom-project

De ministerraad heeft kennis genomen van het eerste trimestrieel rapport over de stand en de vordering van het Fedcom-project.

Het Fedcom-project besaat uit de implementatie van een informaticaplatform waarmee alle federale overheidsdiensten een volledige geïntegreerde algemene en budgettaire boekhouding kunnen voeren.

De stand van het project wordt bestudeerd vanuit vier standpunten:

  • het overzicht van het globaal project voor de ontwikkeling van de openbare boekhouding,
  • het overzicht van de implementatie van de Fedcom-software,
  • het overzicht van de implementatie van de huidige rollout,
  • het overzicht van de supportwerkzaamheden die volgen op de implementatiefase van het project bij één of meerdere FOD's/POD's.