27 nov 2009 12:06

Fedcom-project

Stand en vordering van het Fedcom-project

Stand en vordering van het Fedcom-project

De ministerraad heeft kennis genomen van het tweede rapport over de stand en de vordering van het Fedcom-project.

Het Fedcom-project moderniseert de federale boekhouding. De federale overheidsdiensten (FOD's), programmatorische overheidsdiensten (POD's), het Ministerie van Landsverdediging en de federale politie kunnen mettertijd gebruik maken van een informaticatoepassing om de begroting uit te voeren. Naast de begrotingsboekhouding levert de toepassing ook een algemene boekhouding en een analytische boekhouding.

Tussen 2009 en 2011 worden stelselmatig alle FOD's, POD's, het ministerie van Landsverdediging en de federale politie in het systeem opgenomen. Het is de bedoeling dat de federale staat tegen 2013 een jaarrekening publiceert met rekeningen van alle instellingen die onder de wet van 22 mei 2003 vallen.