01 jul 2022 17:05

Federaal actieplan mentaal welzijn op het werk

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne akkoord met de subsidiëring van sectorale projecten voor de preventie van psychosociale risico's op het werk in het kader van het federaal actieplan.

De regering besloot op 12 februari 2021 te investeren in een nationaal actieplan ter preventie van stress en burn-out op het werk en om de veerkracht van de Belgische bevolking op de werkvloer te ondersteunen.

In het kader van het federaal actieplan ‘Mentaal welzijn op het werk’ wordt aan 11 sectorale projecten subsidies toegekend voor de preventie van psychosociale risico's op het werk.

Het resterende budget wordt besteed aan een kick-off en een slotevenement om bekendheid te geven aan projecten die goede praktijken zijn en andere sectoren kunnen inspireren.

Daarnaast wordt een tweede schijf van vastleggingskredieten en liquidatiekredieten vrijgemaakt om de wetenschappelijke en administratieve ondersteuningsopdracht voort te zetten voor rekening van de FOD Werkgelegenheid.