25 mrt 2021 19:36

Federaal actieplan: mentale veerkracht op het werk

De ministerraad gaat akkoord met een pakket van maatregelen in het kader van een federaal actieplan om de mentale veerkracht op het werk te vergroten. 

De huidige gezondheidscrisis heeft een grote impact op de mentale weerbaarheid van de bevolking. Bovendien waren ook vóór de corona crisis al knipperlichten in onze maatschappij aanwezig die duidden op de noodzaak om van werkgerelateerde stress- en burn-outpreventie een speerpunt te maken.

In dit kader werd een plan van aanpak opgesteld, die uit de volgende drie fasen bestaat:

  • fase 1:  een sensibiliseringcampagne die focust op de opsporing van stress en burn-out en hierover informatie te verspreiden
  • fase 2: het doorvoeren van een eerste pakket maatregelen rond preventie van psychosociale risico’s op het werk
  • fase 3: het uitrollen van het federaal plan 'Mentale Veerkracht op het Werk'

Dit plan gaat van start in april 2021 en zal tot uitvoer worden gebracht door de verschillende bestaande en goede instrumenten beter kenbaar te maken en effectief te gebruiken en alle actoren te inspireren en te stimuleren om impactvolle acties te ondernemen. 

De kredieten voor het jaar 2021 die hiervoor nodig zijn, worden gefinancierd vanuit de corona-provisie 2021.