24 apr 2009 11:30

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Overeenkomsten van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen met laboratoria die fytopathologie uitvoeren en dierenziekten bestrijden

Overeenkomsten van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen met laboratoria die fytopathologie uitvoeren en dierenziekten bestrijden

De ministerraad heeft ingestemd met twee overeenkomsten die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) met laboratoria voor de fytopathologie en de bestrijding van dierenziekten heeft gesloten. 

De eerste overeenkomst regelt de activiteiten en hun financiering die het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, eenheid plant en gewasbescherming en het Centre wallon de Recherches agronomiques, Département de Lutte biologique et de Ressources phytogénétiques, voor het FAVV als nationaal referentielaboratorium voor fytopathologie uitvoeren. De overeenkomst loopt van 1 januari 2009 tot 31 december 2013.
 
De tweede overeenkomst regelt de activiteiten en hun financiering die de erkende verenigingen 'Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw' en de vereniging 'Association régionale de Santé et d'Identification animales asbl' voor het FAVV uitvoeren voor de bestrijding van dierenziekten. De bestaande overeenkomst liep af op 31 december 2008.