10 okt 2008 13:19

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Controle van bestrijdingsmiddelen die niet binnen de veiligheid van de voedselketen vallen

Controle van bestrijdingsmiddelen die niet binnen de veiligheid van de voedselketen vallen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle dat aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de bevoegheid  toevertrouwt om bestrijdingsmiddelen te controleren die niet rechtstreeks met de veiligheid van de voedselketen te maken hebben. 

Sinds de wet van 28 maart 2003 die de overdracht van de bevoegdheden over bestrijdingsmiddelen regelt, hoorde die bevoegdheid niet meer bij het FAVV en ontstonden er problemen in verband met de wettelijke basis van de controle van de bestrijdingsmiddelen bij bepaalde gebruikers, onder andere bij producenten van sierplanten. Daarom zal het FAVV voortaan ook bevoegd zijn om de duurzame productie- en consumptiepatronen te bevorderen en het leefmilieu en de volksgezondheid te beschermen, wat de fytofarmaceutische producten betreft.