06 feb 2009 12:24

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen tekent drie overeenkomsten

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen tekent drie overeenkomsten

Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft van de ministerraad groen licht gekregen om drie overeenkomsten voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen te tekenen. De drie instellingen voeren taken uit in opdracht van het FAVV op het vlak van de dierengeneeskunde.

Het Centrum voor Onderzoek in de Dierengeneeskunde en Agrochemie (CODA) voert onderzoeken uit als referentie - en ontledingslaboratorium voor dierziekten. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold (ITG) spoort als nationaal referentielaboratorium voor trichinose, trichinen op in vlees van dieren dat vatbaar is voor trichinose. Het instituut vervult een opdracht van wetenschappelijke, technische en logistieke ondersteuning van het FAVV. Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) is een expert in de levensmiddelenmicrobiologie, daarom wordt de overeenkomst van het instituut met het FAVV voor de erkenning als nationaal referentielaboratorium voor voedseltoxi-infecties en antibioticaresistenties uitgebreid met de levensmiddelenmicrobiologie. 

De drie overeenkomsten lopen van 1 januari 2009 tot 31 december 2013.